ETHISCHE BEGINSELEN

Ethische verantwoordelijkheid van auteurs

De auteur legt de originele manuscripten voor aan de redactie, die nog niet eerder zijn gepubliceerd.
Het manuscript mag niet aan meer dan één tijdschrift worden verstrekt voor gelijktijdig onderzoek.
De auteur dient zich te onthouden van het verstoren en vervalsen van onderzoeksresultaten.
De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel. De artikelen moeten alleen originele wetenschappelijke gegevens gebruiken. In het geval van het lenen van materialen van andere onderzoekers, moet de auteur een juiste verwijzing naar de bron van lenen maken. Plagiaat, evenals autoplagiarisme, in welke vorm dan ook is onaanvaardbaar.
De auteur vermijdt onredelijke zelfcitering, excessieve publicatie van zijn onderzoek. De auteur mag geen manuscripten publiceren die in essentie hetzelfde onderzoek beschrijven, meer dan eens of meer dan in één tijdschrift.
De auteur is verplicht om in de bibliografische lijst alle wetenschappelijke en andere bronnen die tijdens het onderzoek werden gebruikt correct aan te duiden.
Wanneer een auteur ontdekt een belangrijke fout of onnauwkeurigheid in de reeds gepubliceerde artikel, moet hij onmiddellijk de redactie te melden en haar te helpen bij de correctie van een vergissing. Als de redactie over een fout van derden hoort, is de auteur verplicht om de fout onmiddellijk te corrigeren of bewijs te leveren van haar afwezigheid.
De auteur tekent de Copyright-Formulier in (pdf-bestand) na het artikel is geaccepteerd door de redactie.

Ethische verantwoordelijkheid van recensenten

De beoordelaar geeft een onafhankelijke peer review van het manuscript.
De recensent is verplicht om een beoordeling te geven binnen de door de redactie aangegeven termijn. Als de overweging van het manuscript en de voorbereiding van een recensie in deze voorwaarden onmogelijk zijn, moet de recensent de redactie hiervan op de hoogte brengen.
Reviewer beoordeelt het manuscript exclusief voor haar intellectuele inhoud, ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid, geloof, etnische afkomst, nationaliteit en politieke overtuiging van de auteurs.
De recensent neemt een beslissing over het aanbevelen van een manuscript voor publicatie of voor het weigeren van publicatie op basis van de wetenschappelijke waarde van het beoordeelde werk. Besluitvorming op basis van persoonlijke voorkeuren is onaanvaardbaar.
De recensent heeft niet het recht om informatie over manuscripten die zijn ingediend voor peer review openbaar te maken aan derden.
De recensent geeft zij kennis aan de hoofdredacteur van de fouten in de peer-reviewed manuscripten op pseudo-wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijke bevindingen in een artikel over de inhoud van de materialen die een staatsgeheim.
De recensent kan het materiaal van het ongepubliceerde manuscript niet gebruiken, het kan het niet overdragen aan derden.
De namen van recensenten worden niet bekendgemaakt aan auteurs en derden.

Ethische verantwoordelijkheid van de redactie

Redactie dient te verstrekken aan de auteurs vrije toegang tot informatie, het verlichten van de regels voor het opstellen van het manuscript voor indiening bij de redactie, de volgorde van de tegenprestatie, toetsing, publicatie van het artikel. De redactie plaatst op de website e-researcher.be de vereisten voor de voorbereiding van artikelen en de criteria voor het evalueren van het manuscript.
De redactie behoudt zich het recht voor om publicatie van artikelen met tekenen van smaad, belediging, plagiaat of schending van het auteursrecht te weigeren. De uiteindelijke beslissing om een artikel te publiceren of publicatie te weigeren, wordt genomen door de hoofdredacteur van het tijdschrift.
De editors garanderen de vertrouwelijkheid, d.w.z. bevat informatie over de ingediende manuscript aan iemand anders dan de respectievelijke auteurs, reviewers en redacteur niet bekend te maken.
Met betrekking tot de materialen in kwestie voor publicatie, de redactie selecteert de onafhankelijke deskundigen die beschikken over voldoende ervaring en hebben geen belangenconflict.
De redactie van het tijdschrift onderhoudt een hoog niveau van kwaliteit van gepubliceerd wetenschappelijk materiaal, houdt zich bezig met de ontwikkeling van het tijdschrift, biedt open toegang tot de resultaten van het nieuwste onderzoek op het gebied van sociale en humanitaire kennis.

Tegenstrijdig belang

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…