VOOR AUTEURS

Vereisten voor Manuscripten

Editorial Board accepteert artikelen over een van de gebieden in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
Artikelen, wetenschappelijke beoordelingen, boekbesprekingen kunnen worden verzonden per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In wetenschappelijke artikelen moeten worden voorgelegd origineel onderzoek met duidelijk geformuleerde hypotheses, doelen en doelstellingen. Artikelen moeten nieuwe benaderingen en een nieuw begrip van de problemen bevatten.
Et manuscript mag niet meer dan 6000 woorden.
Aanvaarde manuscripten in het Engels, Nederlands, Frans en Russisch. Artikelen geschreven in het Nederlands, Frans en Russisch moet vergezeld gaan van een samenvatting in het Engels.
In hetzelfde nummer van het tijdschrift kunnen worden gepubliceerd niet meer dan twee artikelen van één auteur.

Structuur en inhoud van een manuscript

Titel
Een titel moet ruim en origineel zijn en overeenkomt met de tekst van het artikel.
Auteur/auteurs
Volledige namen en voorkeuren van alle auteurs moeten worden verstrekt. Affiliaties omvatten afdeling, universiteit of organisatie, stad en land.
Korte inhoud
Een samenvatting zou het manuscript kort moeten introduceren (120–200 woorden). Een korte inhoud moet betrekking hebben op object van onderzoek, taken en doel van het onderzoek, methoden en gebruikte benaderingen, de belangrijkste resultaten.
Trefwoorden
5–10 zoekwoorden moeten worden opgenomen.
Invoering
Introductie moet onderwerp en doel van het onderzoek omvatten, reden voor relevantie van gekozen onderwerp.
Centrale gedeelte
Het hoofdgedeelte van het lichaam moet de belangrijkste voorgestelde ideeën, resultaten en discussies bevatten.
Conclusie
Conclusie moet resultaten van het onderzoek en beoordeling van het belang ervan omvatten.
Referentielijst
Een referentielijst moet items bevatten die daadwerkelijk in het manuscript worden vermeld. Elke bron moet eenmaal in de referentielijst voorkomen.

Voorbereiding van het manuscript

• Het manuscript en het profiel van de auteur worden gepresenteerd in MS Word-indeling.
• Lettertype voor de titel van het artikel: Times New Roman 16 bold.
• Lettertype voor informatie over auteurs, abstract, trefwoorden, tekst van het artikel en referenties: Times New Roman 14.

Handleiding voor verwijzingen en citaten

• Auteurs zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de referenties. Alleen artikelen die rechtstreeks verband houden met het artikel moeten worden geciteerd. Uitputtende lijsten moeten worden vermeden.
• Een referentielijst moet alleen items bevatten die daadwerkelijk in het manuscript worden vermeld.
• Elke bron moet eenmaal in de referentielijst voorkomen.
• Items moeten in één alfabetische volgorde op naam van de auteur worden gerangschikt.
• De APA-style voor verwijzingen (waarbij de auteurs en het jaar van publicatie in de tekst tussen haakjes staan) wordt gebruikt in «reSearcher».

Aanhalingstekenformaat is (Cramer 2008, p. 18)

In de referentielijst is het formaat Cramer, R. (2008). Unfinished music. Oxford, England: Oxford University Press. https://doi. org/10.1093/acprof:oso/9780199231881.001.0001

Meer voorbeelden vinden in de volledige versie van de APA style guide.

Auteur's profile

De volgende informatie over alle auteurs zijn in MS Word formaat dient vergezeld te gaan van het manuscript bestand:

  1. Naam
  2. Academische graad en titel
  3. Plaats van werk, stad, land
  4. Het adres waarnaar de papieren versie van het journaalnummer wordt verzonden
  5. E-mail

Review-en publicatieproces

• Manuscripten worden geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria:

1. relevantie van het geselecteerde onderwerp;
2. wetenschappelijke nieuwheid;
3. het onderzoekskarakter van het artikel;
4. taal en stijl van presentatie;
5. de volledigheid van de openbaarmaking van het probleem en de beschikbaarheid van duidelijke conclusies;
6. kwaliteit van werkregistratie;
7. wetenschappelijke geletterdheid;
8. interesse van het publiek.

• Nadat het manuscript is ontvangen, wordt het gecontroleerd op naleving van de belangrijkste technische vereisten.
• De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen zonder beoordeling aan auteurs te retourneren, als ze niet correct zijn opgesteld.
• De redactie identificeert potentiële wetenschappelijke editors voor het indieningsproces.
• De identiteit van de recensent is anoniem.
• Elk artikel dat aan het tijdschrift wordt voorgelegd, ondergaat een blinde peer review-procedure.
• Het artikel wordt binnen een kalendermaand door de redactie beoordeeld. Vanaf het moment dat het manuscript wordt ingediend bij de redactie, duurt het minstens 30 kalenderdagen voordat het artikel wordt gepubliceerd.
• Op basis van de resultaten van de beoordeling kunnen drie mogelijke oplossingen worden gekozen:

1. Publiceren
2. Verzenden voor herziening
3. Weigeren

Plagiaat Beleid

Issue cheques tekst op plagiaat met behulp van de Viper Plagiaat CheckerDuplichecker en andere vrij beschikbare Internet-diensten documenten controleren op plagiaat.

Kosten voor publicatie

Als het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie, wordt de auteur (auteurs) gevraagd 70 euro te betalen voor de publicatie van het artikel om de publicatiekosten te dekken. De betaalmethode wordt door de editor gemeld nadat het artikel is geaccepteerd. De auteur (s) heeft recht op één gratis exemplaar van het gedrukte tijdschrift, ongeacht het aantal auteurs van het artikel.

De kosten van een extra exemplaar zijn 20 euro.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…